'Dính' phải sao nào dễ rơi vào cảnh vừa yêu vừa ghét?

13:33, Chủ Nhật, 17/05/2015 (GMT+7)

Đây là những sao mà "tài gắn với tật" nên yêu thì thật là yêu nhưng ghét cũng thật là ghét...

1. Dính phải sao nào thì dễ rơi vào cảnh vừa yêu vừa ghét (nặng là căm hận)?

Sao nam:

Hạng 1: Nhân Mã

Hạng 2: Song Tử

Hạng 3: Thiên Bình

Hạng 4: Sư Tử

Hạng 5: Bảo Bình

Hạng 6: Ma Kết

Dính phải sao nào thì dễ rơi cảnh vừa yêu vừa ghét

Sao nữ:

Hạng 1: Song Tử

Hạng 2: Thiên Bình

Hạng 3: Bạch Dương

Hạng 4: Nhân Mã

Hạng 5: Xử Nữ

Hạng 6: Song Ngư

2. Chấm điểm nhìn xa trông rộng cho 12 sao

Bạch Dương: 50/100 điểm.

Kim Ngưu: 50/100 điểm.

Song Tử: 70/100 điểm.

Cự Giải: 60/100 điểm.

Sư Tử: 65/100 điểm.

Xử Nữ: 55/100 điểm.

Thiên Bình: 70/100 điểm.

Thiên Yết: 70/100 điểm.

Nhân Mã: 55/100 điểm.

Ma Kết: 60/100 điểm.

Bảo Bình: 80/100 điểm.

Song Ngư: 75/100 điểm.

Các sao có điểm thấp thì thường cần người hướng dẫn, chỉ đường dẫn lối để "bung" hết sức lực mình có để thành công.

Theo Đất Việt