Sợi dây vô hình

Không có sợi dây nào, nhưng những người trong cuộc đã làm cho những người đi đường phải cảnh giác và khi biết được thì họ thật là ngốc nghếch.

Ảnh cười

Chùm ảnh 'gà khỏa thân' siêu vui nhộn