Quảng cáo siêu dở của Việt Nam

Một màn quảng cáo hết sức buồn cười của Việt Nam, lúc đầu tưởng hoành tráng, càng về sau càng buồn cười.

Ảnh cười

Chùm ảnh 'gà khỏa thân' siêu vui nhộn